וועדה רפואית לקצבת ניידות

וועדה רפואית לקצבת ניידות

נציגי הביטוח הלאומי הוסמכו לדון בתביעות לקצבאות שונות, לרבות קצבת ניידות, בהליך הכולל וועדה רפואית. בעוד שאנשים הסובלים מנכות כללית יגיעו לוועדה שאמורה לחשב עבורם את אחוזי הנכות המגיעים להם, כאשר מדובר בניידות, התמונה מעט שונה. במקרה זה, תפקידה של הוועדה הינה לבדוק כיצד הליקוי הבריאותי או הנכות משפיעים על התפקוד הכללי רק בהיבט של ניידות. הוועדה משויכת למשרד הבריאות, ויש לבצעה באחת מלשכות הבריאות. הפגיעה ביכולת הניידות נמדדת באחוזים, בדומה לנכות, כאשר בעלי ארבעים אחוז ירידה בניידות ולעיתים יותר מכך, יובילו אל קבלת הקצבה המיוחלת.

אשרור החלטת הוועדה

הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי היא רק שלב אחד מהשלבים של קבלת קצבת ניידות. בנוסף, יש צורך להמציא שורה של מסמכים. למשל, כאשר מדובר במי שזקוק לרכב לצורך ניידותו, מה שמעלה את גובה הקצבה, יהיה צורך להמציא צילום רישיון נהיגה וביטוח. יש לחתום על התחייבות במטרה וזקוקים גם להלוואה ולהמציא אישור הכנסות שכן גם לכך יש השפעה.

את התביעה, יש לציין, מגישים למחלקת ניידות. לאחר הגשת התביעה, יש להיפגש עם נציג הביטוח הלאומי, רופא מטעם המוסד. זהו שלב חיוני שבו מאשררים את החלטת הוועדה וקובעים מהי בדיוק רמת אחוזי המוגבלות בתנועה. במידה ומסיבה תפקודית יש צורך לא ברכב רגיל כי אם ברכב מיוחד, גדול או בעל אבזור ייחודי, יש לעבור הליך נוסף, בדיקה רפואית וכן בחינה של מכון רפואי לבטיחות בדרכים. אישור שימוש ברכב מיוחד ישפיע על גובה הקצבה וזכויות נוספות. אנו בחברת פסגה מימוש זכויות רפואיות מטפלים בתיקים מול וועדות רפואיות וביטוח לאומי. לייעוץ והכוונה ניתן לפנות אלינו ונשמח לסייע.

by
Categories: